Pašvērtējuma paaugstināšanas grupa

Terapijas grupa plānota pēc pandēmijas.

Vai es par sevi priecājos?

Vai es sev patīku?

Vai bieži sevi vainoju?

Vai domāju, ka esmu vērtība?

Zems pašvērtējums ir bieži sastopama parādība. Tā pamatā ir negatīvas pamatpārliecības jeb shēmas: tie ir īsi, vispārināti secinājumi un vērtējumi par sevi un par to, kādi mēs esam, piemēram, es neesmu gana labs/a, ar mani kaut kas nav kārtībā, es neesmu vērtīgs/a, esmu nemīlams/a un citi.

Kognitīvi Biheiviorālā Psihoterapija uzskata, ka visas pārliecības par sevi mēs iemācāmies pieredzes un dažādu negaidītu vai nepatīkamu notikumu rezultātā. Bieži vien pārliecības, kas mums ir šodien, tiešā veidā atspoguļo vēstījumus, ko mēs par sevi saņēmām uzaugot.

Lai gan zema pašvērtējuma saknes ir meklējamas pagātnes pieredzē, tagad to barot turpinām mēs paši, sevi kritizējot, vainojot, dusmojoties uz sevi, noraidot komplimentus, nesakot sev atzinīgus vārdus, uzskatot, ka mums nepienākas nekas labs.

Ja jūti, ka ir pienācis laiks mainīt savas domas par sevi, justies ērti savā ādā un pieņemt sevi tādu, kāds esi,

aicinu Tevi pieteikties dalībai pašvērtējuma paaugstināšanas terapijas grupā!

Mācīsimies:

þ Atpazīt savas negatīvās domas

þ Runāt pretī savai kritiskajai balsij

þ Trenēsim pārliecinātu uzvedību un robežu spraušanas prasmes, mācīsimies teikt «Nē!»

þ Apzināsimies, kas ir Tavs ceļš uz panākumiem

þ Pārstrādāsim traumas

þ Veidosim dziļas attiecības ar sevi un citiem

þ Veidosim reālistiskāku, līdzsvarotāku, sev draudzīgāku paštēlu!

Grupā līdz 15 cilvēkiem. Maksa - 20 eiro par reizi.