Otrā KBT apmācību grupa Latvijā

2013.gadā LKBTA sadarbībā ar Čehijas KBT asociāciju, Igaunijas KBT asociāciju un Latvijas Universitāti uzsāka otro KBT apmācības grupu Latvijā.

Programma veidota atbilstoši Eiropas Biheiviorālo un kognitīvo terapiju asociācijas (EABCT) prasībām. Programmas norisi pārrauga PhD Jan Praško (Čehija); kā viespasniedzēji iesaistīti arī PhD Kirsti Akkermann (Igaunija), PhD Anu Aluoja (Igaunija), PhD Wim de Mey (Beļģija). Līdzvadītāji no Latvijas: M.psych.Marija Ābeltiņa, Dr.psych.Ieva Bite, Dr.psych.Jānis Grants un Dr.psych.Ilona Krone. Programmu apgūst 28 KBT studenti.