KBT mācības

JaunāKBT mācību grupa tiks veidota 2024.gadā.

 

 

Jautājumi: KBTmacibas@gmail.com.

Kopējais mācību ilgums ir 3,5 gadi. Gadā vidēji 8 semināri, vienu reizi mēnesī ceturtdienās-sestdienās. Programmā uzņemam psihologus ar maģistra grādu psiholoģijā, ārstus-psihiatrus, sociālos darbiniekus ar maģistra grādu sociālajā darbā.