KBT konferences programma 2020

“KOGNITĪVI BIHEIVIORĀLĀ TERAPIJA DEPRESIJAS UN PAŠNĀVĪBAS RISKU NOVĒRŠANAI”

11.un 12.marts

Agrīnā pieteikšanās pagarināta līdz 15.02.!

“KOGNITĪVI BIHEIVIORĀLĀ TERAPIJA DEPRESIJAS UN PAŠNĀVĪBAS RISKU NOVĒRŠANAI”

11.marts

9:00 Konferences atklāšana: Ieva Bite, Jānis Grants, Ilona Krone, Gints Polis
9:35-10:15 Elmārs Rancāns “Depresijas izplatība, etioloģija un ārstēšana”
10;15-11:00 Christian Stierle (Vācija) “Depresija un kognitīvi biheiviorālā terapija: skats no pagātnes tagadnē”
Kafijas pauze
11:30- 12:45 Eoin Galavan (Īrija) “Pierādījumos balstītas intevences pašnāvību prevencē un novēršanā”
Pusdienas
13:45-15:00 Tarja Koffert (Somija) “Shēmu terapija un depresija”
Kafijas pauze
15:30-16:45 Christian Stierle (Vācija) “Līdzjūtība pret sevi (self compassion) depresijas novēršanā”
16:45-18:00 Jan Praško (Čehija) “Bipolārie traucējumi un to novēršana”


12.marts: Paralēlās darbnīcas

9:00-11:00
Jan Praško (Čehija) Bipolāri traucējumi un KBT
Florian Alexander Ruths (Lielbritānija) Shēmu terapija depresijas novēršanai

11:30-13:30
Christian Stierle (Vācija) Līdzjūtība pret sevi (self-compassion) un depresija
Tarja Koffert (Somija) Darbs ar dzīves pārskatu (life-review) ar fotogrāfijām

Pusdienas

14:30-17:00
Bērnu un pusaudžu depresija
14:30- 15:10 Ņikita Bezborodovs “Bērnu un pusaudžu depresija: pazīmes, etioloģija, farmakoterapija un atbalsts”
15:10-15:40 Nils Sakss Konstantinovs "Pierādījumos balstīta pieeja suicidāliem jauniešiem: Pusaudžu resursu centra pieredze".
15:40- 16:40 Inese Lapsiņa, Gunita Kleinberga "Pusaudža suicīda mēģinājums - ko tālāk...? Pazīmes, kontakts, sadarbība ar vecākiem".
16:40-17:00 Inese Elsiņa “Starppersonu attiecības kā riska un atbalsta faktori pusaudžiem ar depresiju”
Depresija pieaugušajiem
14:30-15:10 Elmārs Tērauds “Pašnāvības riski un farmakoterapijas iespējas to novēršanai”
15:10-15:40 Marika Bērtule “Depresija, pašnāvība un disociācija”
15:40- 16:20 Edmunds Vanags “Depresijas kā heterogēnu traucējumu mērīšanas izaicinājumi”
16:20-17:00 Ilona Krone “Apzinātības pieeju izmantošana depresijas novēršanā”

17:15 -18:00 Florian Alexander Ruths (Lielbritānija) “Depresija un emocionālie traucējumi: skats nākotnē”