KBT BALSTĪTU EMOCIJU VADĪBAS METOŽU PIELIETOŠANA DARBĀ AR KLIENTIEM

Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego” piedāvā mācības “KBT BALSTĪTU EMOCIJU VADĪBAS METOŽU PIELIETOŠANA DARBĀ AR KLIENTIEM” profesionāļiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar klientu konsultēšanu, atbalstu un izglītošanu (psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem utml.)

Emocijas. Neizbēgamas saskarsmē. Atcirst, paslēpties, uzbļaut, izvairīties, taisnoties. Ja neapzināmies vai ignorējam emocijas, tām ir vara virzīt mūs. Iemācoties vadīt emocijas, varam veicināt labāku savstarpējo komunikāciju un veiksmīgāk sasniegt mērķus. Noderīgi, ja rokās ir pareizie instrumenti, kas ļauj būt labāk “apbruņotam”, lai tiktu galā ar dažādiem izaicinājumiem gan savu emociju vadībā, gan darbā ar klientiem.

Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego” piedāvā mācības “KBT BALSTĪTU EMOCIJU VADĪBAS METOŽU PIELIETOŠANA DARBĀ AR KLIENTIEM” profesionāļiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar klientu konsultēšanu, atbalstu un izglītošanu (psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem utml.)

Mācību ietvaros to dalībnieki iegūs noderīgas zināšanas par emociju vadību, gan konkrētus rīkus, lai šīs zināšanas pielietotu darbā ar klientiem un palīdzētu viņiem pēc iespējas labāk atpazīt un vadīt emocijas. Mācību laikā apgūtais sniedz:

• zināšanas kā labāk atpazīt emocijas un uzvedību stresa situācijās

• zināšanas par komunikācijas stiliem un veiksmīgas komunikācijas tehnikām

• praktiskas iemaņas kā darbā ar klientiem pielietot zināšanas par emocijām, to vadību

• konkrētus, taustāmus rīkus un darba materiālus turpmākai pielietošanai darbā ar klientiem (Dalībnieki pēc mācībām iegūs emocijas vadības pamata rīkus atgādnes “VADI SEVI instrumenti” un “Kabatas psihologu”.

Maksa par vienu “VADI SEVI instrumenti” un pieciem “Kabatas psihologiem” jau ir ietverta mācību maksā! Būs iespēja arī iegādāties “Emociju vadības stūri” un “Dzīvesprieka koku”.)

Plānotais mācību datums: 16. jūnijs, 9.00-18.00 Mācību maksa: 120 EUR (ja mācībām piesakās līdz 5. jūnijam, tad mācību maksa - 100 EUR)

Mācības vada: Maruta Freimane, Dr.psych., sertificēta psihoterapeite kognitīvi biheiviorālajā terapijā, klīniskā un organizāciju psiholoģe

Emociju vadības instrumentu maksa:

“Emociju vadības stūre” + licence lietošanai 95 EUR, par katru nākamo – 55 EUR

“Dzīvesprieka koks” + licence lietošanai 70 EUR, par katru nākamo – 45 EUR

Atgādnes “VADI SEVI” 1 komplekts 25 EUR, pērkot 3 un vairāk, 1 komplekts - 20 EUR

“Kabatas psihologs” 20 gabali 7 EUR Profesionāļu darba komplekts – 1. gab.

“Emociju vadības stūre” + 5 gab. atgādnes “VADI SEVI” + 50 gab. “Kabatas psihologs” + ceļvedis idejām un pielietošanas piemēriem 200 EUR

Pērkot vairākus produktus, sastādīsim individuālu piedāvājumu un atlaižu iespējas. Pirmo reizi iegādājoties emocijas vadības pamata instrumentus, tiek apmaksāta arī licence to lietošanai. Informācija un pieteikšanās info@intellego.lv vai +371 26245747

Vairāk informācijas http://www.intellego.lv/b/lv/jaunumi/macibas-profesionaliem-kbt-balstitu-emociju-vadibas-metozu-pielietosana-darba-ar-klientiem