Izglītojošas atbalsta grupas KBT centrā

KBT centrā, Brīvības ielā 45, 2018. gada februārī- maijā tiek piedāvātas sociālo prasmju treniņa grupas:

- Jauniešiem vecumā no 18-24 gadiem (otrdienu pēcpusdienās). Vada Ieva Bite un Ilona Krone

- Jauniešiem vecumā no 15-17 gadiem, krievu val. (ceturtdienu pēcpusdienās). Vada Ieva Bite un Ņikita Bezborodovs

Pieteikties uz e-pastu ieva.bite@lu.lv