Marika Bērtule

Marika Bērtule
Adrese
Rīga, Brīvības iela 85
Specializācija
Pieaugušie
Valoda
Latviešu, Krievu, Angļu
www
Www.disociacija.lv
E-pasts
marikabertule@inbox.lv
Tālrunis
29167290
Skype
Pieejama arī konsultācijas virtuālā vidē (Skype, Zoom, Teams u.c.).

Msc.psych, klīniskajā psiholoģijā (LU PPMF, 2014), kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) terapeits. Rakstu savu doktora darbu klīniskajā psiholoģijā.

Strādāju kā klīniskais psihologs un KBT psihoterapeits individuāli ar pieaugušajiem. Pamatā darbojos, palīdzot depresijas, trauksmes, panikas lēkmju, personības traucējumu, kā arī traumējošas pieredzes gadījumos. Papildus specializējos disociatīvo traucējumu diagnosticēšanā, izpētē un terapijā. Darbā izmantoju KBT pieeju, shēmu terapijas un psiholoģiskās konsultēšanas pamatus.

Neskaitot klīniskā psihologa un KBT psihoterapeita kvalifikāciju, esmu apguvusi Shēmu terapiju, ieguvusi vairākas specialitātes (Msc. pedagoģijā, LU PPMF, 1993, Msc., finanšu speciālists, LU HI, 2002), strādājusi dažādās biznesa jomās, kas šobrīd palīdz izprast ne tikai psiholoģiskas norises, bet arī sniedz vajadzīgo ieskatu ikdienas dzīves un biznesa peripetijās. Cenšos pastāvīgi pilnveidot sevi gan personiski, gan profesionāli, būt sociāli un profesionāli aktīva.

Esmu pārliecināta, ka neatkarīgi no mūsu pagātnes un pieredzes, nākotni lielā mērā nosakām mēs paši. Ar cītīgu pašpilnveides darbu, izprotot savas patiesās vajadzības, spējas un talantus, mēs varam atrisināt savas grūtības un dzīvot interesantu, ražīgu un piepildītu dzīvi.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas biedre, www.kbt.lv;
Klīnisko psihologu asociācijas biedre, www.kpa.lv;
Starptautiskās Traumas un Disociācijas izpētes asociācijas biedre, https://www.isst-d.org