Karīna Jaškova

Karīna Jaškova
Adrese
Rīga, KBT centrs, Avotu iela 10
Specializācija
Pieaugušie, Pusaudži, Bērni
Klientu grupa
Terapeitiska palīdzība obsesīvi-kompulsīvo traucējumu (OKT), ģeneralizētas trauksmes, sociālā trauksmes, veģetatīvas distonijas un panikas, dažāda veida baiļu (fobiju), pēctraumas stresa sindroma un traumatisko notikumu pieredzes, zaudējuma un sērošanas procesa, depresijas, miega traucējumu, hronisko sāpju un personības traucējumu gadījumā. Terapeitiska palīdzība dažāda veida konfliktu un saskarsmes grūtību gadījumā bērnu un vecāku, partneru attiecībās.
Valoda
Latviešu, Krievu
E-pasts
karina.jaskova@inbox.lv
Tālrunis
22334074

“Katru gadu ir tikai divas dienas, kad mēs neko
nevaram padarīt. Pirmā diena ir vakardiena un otrā
diena ir rītdiena. Tas nozīmē, ka šodien ir īstā diena,
mīlēt, ticēt un galvenais dzīvot”.

VS Dalai Lama

 

Sveicināti!


Pastāv viedoklis, ka mūsdienās okeāni ir mazāk izpētīti nekā Mēness. Kāds var teikt, ka kosmoss gandrīz nemaz nav izzināts. Manuprāt, vismazāk izpētīts ir mūsu “iekšējais kosmoss”, cilvēka prāts. Dažāda veida zinātnes ir sākušas pētīt šo patiesi noslēpumaino, aizraujošo un vareno fenomenu. Psihoterapija palīdz katram kļūt par savas iekšējās pasaules pētnieku, arhitektu un projekta īstenotāju. Viens no psihoterapijas uzdevumiem ir palīdzēt cilvēkam iepazīt sevi, kas nozīmē:

- palīdzēt apzināties savas patiesās domas, jūtas un darbības, lai padziļinātu zināšanas par savām vajadzībām, izvēlēm un to sekām, veiksmēm un neveiksmēm, kā arī aktuālām grūtībām, lai nākotnē cilvēkam būtu iespēja veikt veselīgākas izvēles un pieņemt viņa vajadzībām un vērtībām atbilstošākus lēmumus;

- iedrošināt “paskatīties acīs savām bailēm un grūtībām”, lai pārvarētu tās, eksperimentējot ar jaunu uzvedību, veidojot jaunus ieradumus, trenējot jaunas prasmes un “izdzīvojot” jaunu pieredzi;

- veicināt atbildības uzņemšanos par savu labklājību, stiprināt iekšējos un ārējos resursus, lai cilvēks justos apmierinātāks, patstāvīgāks, drošāks, stiprāks, līdzsvarotāks un laimīgāks un varētu veidot savām vajadzībām atbilstošu dzīves veidu.
Sākt iepazīt sevi, apzināties un spert pirmo soli pretī pārmaiņām var tieši šodien.

Nedaudz par manu izglītību un profesionālo pieredzi.

 

Izglītība
- 2017. gads. Kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) izglītības programma ar psihoterapeita kvalifikāciju (Sertifikāta Nr: 2017 04), Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija, Rīga (Latvija); ODYSSEA, International CBT Institute, Czech Cognitive Behavioral Association, Prague (Czech Republic).
- 2014. gads. Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (klīniskās psiholoģijas novirziens) un Psihologa kvalifikācija (ar izcilību) (Diploma sērija PD F Nr. 0613), Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija).
Darbības jomas, kurās iegūts psihologa sertifikāts:
- Klīniskā un veselības psiholoģija, sert. nr. 1300247 (derīgs līdz 08.11.2025).
- Konsultatīvā psiholoģija, sert. nr. 3500301 (derīgs līdz 29.11.2025).

Profesionālas pilnveides ietvaros regulāri apmeklēju profesionālas supervīzijas, seminārus un konferences. Daži ar profesionālo interesi saistīti semināri un apgūtās programmas:
- 2019. gads. Apmācību kurss “Bērnu un pusaudžu kognitīvi – biheiviorālās terapijas 4 moduļu apmācības”; Latvijas shēmu terapijas asociācija, LKBTA, LKPA sadarbībā ar Greek Society of Cognitive Behavioural Studies (Grieķija).
- 2018. gads. Seminārs “Līdzcietība psihoterapijā” (sert. nr. 2018/8); Latvijas shēmu terapijas asociācija sadarbībā ar Center for Mindful Self-Compassion, Rīga (Latvija).
- 2017. gads. Apmācība “Atbalsts sērojošiem bērniem un ģimenēm” (apl. nr. KP-5/2017); Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Rīga (Latvija).
- 2016. gads. Seminārs profesionāļiem „Apzinātība bērniem” (sert. nr. 2016GR/060); “K. Port”, Rīga (Latvija), pasniedzējs: Dr. psych. Christopher Willard (ASV).
- 2015. gads. Shēmu terapijas bāzes līmeņa apmācība (“Schema Therapy Standard Level”); Latvijas Klīnisko psihologu asociācija (Latvija), MSc H. van Genderen, Dr. M. Rijkeboer (Nīderlande).

 

Darba pieredze
Kā klīniskais un veselības psihologs un KBT terapeits šobrīd strādāju:
- Kopš 2019. gada - VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā” (novietne “Torņakalns”).
- Kopš 2017. gada - Privātpraksē.

Iepriekš esmu strādājusi dažādās organizācijās un piedalījusies vairākos projektos:
- 2014.-2019. gg. - Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, Krīzes centrs bērniem un sievietēm “Māras Centrs”.
- 2016.-2018. gg. - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Atbalsta programma sērojošiem bērniem un ģimenēm „Kalniem Pāri”; Projekts “Vasaras nometne sērojošu bērnu atbalstam”.
- 2015.-2016. gg. - Piedalīšanās atbalsta programmā un pilotēta projektā „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām”, identifikācijas Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros.


Mūsu iekšējā (un ārējā) pasaule atrodas pastāvīgā pārmaiņu procesā, nekas nestāv uz vietas. Mums ir iespēja apzināti izvēlēties virzienu, kādā vēlamies attīstīties, noteiktu mērķi, kuru vēlamies sasniegt, un procesu, kuru varam apzināti vadīt savā attīstības ceļā. Mēs varam izvēlēties kaut ko mainīt tieši šodien, tieši šajā mirklī.
Lai mums visiem izdodas atcerēties par mūsu prāta potenciālu, izmantot to jēgpilni, atbildīgi un saskaņā ar vispārcilvēciskām vērtībām, rezultātā - sniegt labumu sev un citiem.