Anda Upmale-Puķīte

Anda Upmale-Puķīte
Adrese
Rīga, Stabu iela 35 - 8
Rīga, Ļermontova iela 1
Specializācija
Pieaugušie, Pusaudži, Bērni
Klientu grupa
Palīdzība trauksmes, panikas, depresijas, ēšanas traucējumu, alkohola atkarības, obsesīvi kompulsīvu traucējumu, uzvedības traucējumu, smagāku veselības traucējumu (šizofrēnijas) gadījumā u.c. garīgās veselības problēmu risināšanā. Palīdzība ikdienas problēmu un konfliktu risināšanā. Terapeitiska sadarbība personības izaugsmes veicināšanā.
Valoda
Latviešu, Krievu
E-pasts
anda.upmale.pukite@gmail.com
Tālrunis
29109191

Darba pieredze
Šobrīd:
privātprakse (no 1996 – šobrīd), Rīgā, Stabu ielā 35 – 8;
prakse VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” Ambulatorajā centrā un Dienas stacionārā „Pārdaugava”  (no 2013 – šobrīd), Rīgā, Ļermontova ielā 1;
pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē (no 2009 – šobrīd).

Iepriekšējā darba pieredze:
psiholoģe SIA „Veselības institūts” (2007 – 2014);
mākslas terapeite VSIA Bērnu klīniskās universitātes Psihiatrijas un Rehabilitācijas klīnikā (2009 – 2013);
skolas psiholoģe Rīgas 3. vsk. (1996 – 2003).

Profesionālā izglītība
Kognitīvi biheiviorālā terapeite / ODYSSEA International CBT Institute Prague (Czech Republic) (2013 – 2017) (sertifikāts Nr. 201719)
Maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija / Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte (2006 – 2009) (Diploma sērija PD E Nr.0520). Ārstniecības personas identifikatora Nr.: 10390041491. Ārstniecības personas reģ. apliecības Nr. 59529. Latvijas Ārstniecības Personu profesionālo organizācijas savienības (LĀPPOS) sertifikāta Nr. A-02901.
Maģistra grāds psiholoģijā / Latvijas Universitāte (1997 – 2006) (Diploma sērija MD C Nr.003751)
Supervizora izglītība / Queen’s University Belfast (Lielbritānija) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (2006 – 2008). Latvijas supervizoru apvienības (LSA) sertifikāts Nr. 0012
Izglītība eksistenciālajā pihoterapijā / Institute of Humanistic and Existencial Psicholigy (HEPI), Vilnius, Lithuania (2000- 2003)
Izglītība psihodinamiskajā psihoterapijā / Latvijas Balinta asociācija (1994 – 1996)